Interimbemiddelaar

        Wie zijn wij? Opdrachtgevers Interimprofessionals

Wie zijn wij?

Interimbemiddelaar is de online intermediaire tussen opdrachtgevers en

zelfstandige interimprofessionals. Interimbemiddelaar richt zich op de

financieel-administratieve markt, van boekhouders en financieel

medewerkers tot finance managers, CFO’s en controllers.

Hoe werken wij?

Interimbemiddelaar bemiddelt bij het tot stand komen van een

interimovereenkomst tussen de opdrachtgever en de

interimprofessional. Interimbemiddelaar is geen partij in de

overeenkomst en voor de opdrachtgever zijn er geen kosten verbonden

aan onze diensten. Van de interimprofessional vragen wij een bijdrage

van 10% van het uurtarief met een maximum van € 6,50 per uur voor

maximaal 8 uur per dag

Wat kunnen opdrachtgevers van ons verwachten?

Wat verwachten wij van interimprofessionals?

Hoe kunt u ons bereiken?

E-mail: info@interimbemiddelaar.nl